Doprava a platba

Doprava

  • osobně (na adrese provozovny prodávajícího)
  • vozidlem dodavatele

Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 4 – 10 týdnů.

V případě neodebrání objednaného zboží do 30 kalendářních dnů po oznámení kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru na prodejně, nebo jednostranného odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, činí storno poplatek 30% z prodejní ceny zboží.

Platba

Při objednání zboží požadujeme platbu zálohy ve výši 50 - 60% z celkové částky.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, případně uhrazením celé částky v hotovosti na adrese prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Bankovní spojení Fio Banka, a.s. 2700955835/2010.

Montáž neni v ceně započítána.